Thông tin liên hệ

Đá NON NƯỚC Ngũ Hành Sơn được hình thành và phát triển ngay tại trung tâm làng đá mỹ nghệ Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Bộ ấm trà đá